ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:       -       -       -    
Προσοχή: Κυκλοφορούν κινέζικες απομιμήσεις ανιχνευτών μετάλλων Fisher, Bounty Hunter, Teknetics. Οι απομιμήσεις έχουν την εμφάνιση των αυθεντικών προϊόντων, αλλά όχι την ίδια ποιότητα και απόδοση. Τα προϊόντα αυτά είναι κακής ποιότητας και δεν λειτουργούν όπως Fisher, Bounty Hunter, Teknetics.