ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  -  
ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ:
Ως Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος, έχουμε γραπτή εξουσιοδότηση των εταιριών First Texas και Karma για την προώθηση και πώληση των προϊόντων τους. Μόνο εμείς διαθέτουμε τα γνήσια προϊόντα First Texas (Fisher - Teknetics - Bounty Hunter - Night Owl Optics - iGen) και Karma. Μεγάλη προσοχή στις απομιμήσεις!